Průmyslové elektroinstalace

 

Zajišťujeme veškeré průmyslové elektroinstalace ve výrobních, zemědělských a komerčních objektech, průmyslových a skladovacích halách. Vypracujeme projektovou dokumentaci, zajistíme revizní zprávu a následný servis zařízení. Jsme oprávněni provádět práce i v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Díky vlastnímu projekčnímu oddělení zpracujeme projekty pro stavební povolení. Zajistíme veškerou administrativu s úřady státní správy (Stavební úřad, Rozvodné závody, Katastr. úřad apod.).

  • trafostanice
  • kabelové rozvody a kabelové trasy
  • rozvodny NN, Instalujeme rozvodné skříně, včetně zajištění zemních prací potřebných pro pokládku kabeláže. Realizujeme také kabelové spojky a ukončení vodičů. Rekonstrukce stávajících rozvoden realizujeme s minimální odstávkou.
  • osvětlení průmyslových i administrativních budovZměříme intenzitu osvětlení místností s vystavením protokolu. Provedeme výpočet ideálního osvětlení a po konzultaci s architektem navrhneme vhodné řešení a zajistíme realizaci.
  • veřejné osvětleníRealizujeme kompletní dodávky veřejného osvětlení včetně výpočtu osvětlení, vytyčení kabelových tras a provedení zemních prací. Zajistíme osvětlení pro parkoviště a odstavné plochy, pozemní komunikace nebo billboardy a objekty.
  • hromosvodní soustavyVypočteme a navrhneme hromosvodné soustavy na všechny druhy střech včetně aktivních hromosvodů. Zajistíme kompletní instalaci, kontrolu a revizi hromosvodů dle platných evropských norem a předpisů EN ČSN. Hromosvodné soustavy montujeme z pozinkovaných nebo měděných materiálů.
  • datová centra a rozvody
  • napájení technologických a výrobních linek a strojů