Elektroinstalace

Realizujeme klasické i inteligentní domovní elektroinstalace včetně přípravy projektové dokumentace, revize a předávací dokumentace dle skutečně provedeného díla pro kolaudaci.

Zajišťujeme veškeré průmyslové elektroinstalace v průmyslových, zemědělských a komerčních objektech, průmyslových a skladovacích halách. Vypracujeme projektovou dokumentaci, zajistíme revizní zprávu a následný servis zařízení. Realizujeme systémy MaR, trafostanice, kabelové rozvody a kabelové trasy, rozvodny NN, osvětlení průmyslových i administrativních budov, veřejné osvětlení, hromosvodní soustavy, datová centra a rozvody.

Instalujeme systémy MaR pro řízení vytápění, vzduchotechniky, systémy pro řízení výroben elektrické energie s integrací alternativních energetických zdrojů. Zprovozňujeme dispečinky a pracoviště kontroly výrobních procesů včetně zaškolení obsluhy.